Servicii arhivistice

Servicii arhivistice, arhivare electronica si digitalizare

Societatea comercială „Atelierul arhivistic” este o structură de economie socială şi a fost înfiinţată în cadrul unui proiect finanţat de către Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, Contract POCU/449/4/16/128024 nr. 12888/30.08.2019.

Suntem alături de dumneavoastră punându-vă la dispoziţie nu doar servicii de arhivare a documentelor ci şi servicii conexe cum ar fi conultanţă şi management în domeniul proiectelor, consultanţă şi servicii legate de siguranţa şi securitatea în domeniul informational.

Serviciile oferite de către societate sunt cele de prelucrare arhivistică şi de legătorie, acestea putându-se desfăşura atât la sediul creatorilor cât şi la sediul firmei, cu respectarea tuturor condiţiilor privind climatul şi particularităţile impuse de legislaţia naţională în vigoare.

Strctura de Economie Socială Atelierul Arhivistic deţine Autrizaţia de funcţionare nr.55/10.11.2021 pentru serviciul de prelucrare arhivistică precum şi Autorizaţia de funcţionare nr.56/10.11.2021 pentru serviciul de legătorie.

Autorizatii functionare, Autorizatie serviciu arhivistic de legatorie, Autorizatie serviciu arhivistic prelucrare arhivistica
X