Atelierul Arhivistic

Societatea comercială „Atelierul arhivistic” este o structură de economie socială şi a fost înfiinţată în cadrul unui proiect finanţat de către Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, Contract POCU/449/4/16/128024 nr. 12888/30.08.2019.
Principalele obiectivele asumate de către entitate sunt:
a) consolidarea coeziunii economice și sociale prin campanii de informare şi conştientizare a beneficiilor aduse de cultură şi promovarea valorilor culturale locale prin editarea şi punerea la dispoziţia membrilor comunităţii, în mod gratuit, a unei publicaţii care să promoveze valorile, personalităţile şi talentelor locale;
b) dezvoltarea serviciilor sociale prin punerea la dispoziţia clienţilor a unui serviciu de legătorie, copiere şi multiplicare documente în tiraj redus;
c) Autorizarea serviciului de prelucrare arhivistică şi legătorie;
e) Proiectarea şi punerea la dispoziţia clienţilor o aplicaţie care să asigure evidenţa şi managementul nomenclatorului şi inventarului arhivistic;
Serviciile oferite de către societate sunt cele de prelucrare arhivistică şi de legătorie, acestea putându-se desfăşura atât la sediul creatorilor cât şi la sediul deţinut în cadrul Centrului Regional de Formare Profesională a Adulţilor Teleorman, cu respectarea tuturor condiţiilor privind climatul şi particularităţile impuse de legislaţia naţională în vigoare.
Societatea oferă şi serviciul de digitalizare a documentelor. Scanarea, digitalizarea sau conversia digitală a documentelor reprezintă transformarea lor din format fizic (hârtie) în format electronic. Formatul electronic vă dă posibilitatea de a accesa documentele într-un timp foarte scurt, asigură indexarea, securizarea precum și extragerea automată a datelor de care aveți nevoie prin tehnologia OCR (optical character recognition) ce permite recunoașterea caracterelor scrise la mașină, tipărite și chiar a celor scrise de mână.
Suntem alături de dumneavoastră punându-vă la dispoziţie nu doar servicii de arhivare a documentelor ci şi servicii conexe cum ar fi conultanţă şi management în domeniul proiectelor, consultanţă şi servicii legate de siguranţa şi securitatea în domeniul informational.

Autorizatii emise de catre Arhivele Nationale ale Romaniei pentru serviciul arhivistic de legatorie si prelucrare arhivistica.

X